homeland 

 mitos gallery invites you to the official opening of "homeland" an exhibition by Athina Hatzi & Gefso Papadaki

Opening : Friday, December 7th @ 7.30 p.m 

homeland


Η ζωγραφική έκθεση homeland επιχειρεί ένα ταξίδι στις ευρωπαικές χώρες της Ελλάδας και της Κύπρου μέχρι την Κωνσταντινούπολή και τη Βενετία που βρέχονται από τη Μεσόγειο και αλληλεπιδρουν πολιτισμικά.

Η έκθεση αποτελείται από ζωγραφικά έργα των δυο εικαστικών Αθηνάς Χατζή και Γευσως Παπαδάκη, σε μια ενότητα που δημιουργεί νέα βλέμματα στο νησιωτικό και αστικό τοπίο.

Η Αθηνά Χατζή μιλώντας για τη δουλειά της αναφέρει πως «το χρώμα αποτελεί πάντα το κύριο εκφραστικό μου μέσο. Επιδιώκω με τα θερμά μου χρώματα να δώσω το φως στη φόρμα, να αποτυπώσω το περίβλημα στην εξωτερική όψη αλλά και να προσδώσω την εσωτερικότητα της εικόνας.
Μελετώ συστηματικά το αστικό τοπίο και τις ανθρώπινες δράσεις, προσπαθώντας να δημιουργήσω αίσθηση σημαντικότητας για κάθε γωνιά και κάθε εικόνα της πόλης που ζούμε, να φυλακίσω στον καμβά στιγμιότυπα της καθημερινής μας ζωής».

Η Γεύσω Παπαδάκη, με λυρικό τρόπο και με ήσυχες χρωματικές αποτυπώσεις εστιάζει αφενός σε τοπία νησιωτικά και αστικά και αφετέρου σε θέματα, όπως ένα δέντρο η ένα ρόδι, με τρόπο ρεαλιστικό και ζωντανό. Οι τεχνικές της ποικίλουν άλλοτε σχεδιάζει μὲ τὸ χρῶμα καὶ δισδιάστατα, ἀποφεύγοντας τὶς λεπτομέρειες, ενώ σε άλλες συνθέσεις προβάλλουν γεωμετρικές αναλογίες.

Επιμέλεια έκθεσης: Βάσω Μαργέλου

Χορηγός : Αιμίλιος Ηλιάδης

Διάρκεια έκθεσης : 07.12.2018 έως 11.01.2019

Ώρες λειτουργίας : καθημερινά 18:00 - 21:00 , εκτός Κυριακής 


This art exhibition, undertakes a journey to the European countries of Greece and Cyprus, as far as Constantinople and Venice, all of which are embraced by the Mediterranean Sea and interact culturally.

The exhibition comprises artworks by two artists, Athina Hatzi and Gefso Papadaki, uniting to create new glimpses of the island and urban landscape.

Athina Hatzi, talking about her work, says "colour always forms my most expressive medium". Using warm colours I try to give light to the form, to imprint the outer layer but also to anticipate the interior of the picture. I systematically study the urban landscape and human activity whilst trying to create a feeling of significance for every corner and every aspect of the town we live in, capturing on canvas moments in our daily lives".

Gefso Papadaki, in lyrical style, using a calm colour palette, on the one hand focusses on island and urban landscapes, whilst on the other, on subjects such as a tree, or a pomegranate, in a lively and realistic way. Her techniques are diverse, sometimes sketching with colours two dimensionally, avoiding detail, whilst in other compositions geometric proportions are utilised.

Curator : Vaso Margelou

Sponsored by : Αιμίλιος Ηλιάδης

Duration of the exhibition: 07.12. 2018 up to 11.01.2019

Visiting hours: Monday- Saturday 18:00 - 21:00

previous exhibition / προηγούμενη έκθεση

mitos gallery invites you to the official opening of "erga omnes", an exhibition by Yioula Xatzigeorgiou, Andreas Savva and  Panagiotis Ferentinos  on Monday, October 15th @ 7.30 p.m 

Duration of the exhibition:15.10.2018 up to 16.11.2018 

erga omnes 

erga omnes 

contemporary art exhibition 


Erga Omnes, σημαίνει «έναντι όλων» και τιτλοφορεί συμβολικά την έκθεση σύγχρονης τέχνης των εικαστικών Γιούλας Χατζηγεωργίου, Ανδρέα Σάββα και Παναγιώτη Φερεντίνου. Ο όρος, προέρχεται από τα λατινικά και χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνές δίκαιο για να θέσει υποχρεώσεις στα κράτη όπως η απαγόρευση πράξεων επιθετικότητας και γενοκτονίας και η προστασία των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

«Έναντι όλων» η τέχνη σήμερα, επιδιώκει να προσδιορίσει το ιδεατό, να προτείνει λύσεις όταν η πολιτική χωλαίνει, να αποτελέσει  «καταφύγιο σκέψης» και επαναπροσδιορισμού της αισθητικής και των αξιών του πολιτισμού. Οι καλλιτέχνες μέσω της έκθεσης, μετουσιώνουν σε εικαστικό έργο τον προβληματισμό τους για τον κοινωνικοπολιτικό χώρο στον οποίο ζουν. Όπως εύστοχα αναφέρει ο Έρνστ Φίσερ, στο έργο του «Η αναγκαιότητα της τέχνης», η τέχνη όχι μόνο πρέπει να προέρχεται από μια έντονη πείρα της πραγματικότητας, πρέπει και να κατασκευαστεί, να αποκτήσει μορφή με αντικειμενικότητα.

Η εικαστικός Γιούλα Χατζηγεωργίου με πρώτη ύλη τον σαρκασμό και την ανατροπή του αυτονόητου, παρουσιάζει γλυπτά και ζωγραφικά έργα. Η εικαστική ματιά της επικεντρώνεται στον συμβολικό ρεαλισμό της τωρινής εποχής.

Ο Ανδρέας Σάββα με τα γλυπτά του από τις σειρές "φυγή" και "monuments" καταδεικνύει το στοιχείο της μετακίνησης, που είναι για τον καλλιτέχνη καθοριστικό στοιχείο της εποχής μας.

Ο Παναγιώτης Φερεντίνος παρουσιάζει μια σειρά από χαρακτικά έργα και κολάζ, εμπνεόμενος από το αστικό τοπίο της Ελλάδας της κρίσης. Τα tagging, οι stencil γραφές, τα συνθήματα τοίχων, τα graffiti, οι σκισμένες αφίσες, πανταχού παρόντα αποτελούν μια οργανική ύλη που μετουσιώνεται σε εικαστικό λόγο. 

Επιμέλεια έκθεσης: Βάσω Μαργέλου


Erga Omnes, meaning 'towards everyone', is the symbolic title of the modern art exhibition of the artists Yioula Xatzigeorgiou, Andreas Savvas and Panayiotis Ferentinos. The term comes from the Latin and is widely used in international law to impose obligations on states such as the outlawing of acts of aggression and genocide and to protect the basic rights of man.

'Towards everyone' inart today seeks to determine one's imagination, to suggest solutions when politics make slow progress, to become a 'refuge for thought' and the redefinement of aesthetics and values of civilisation. In this exhibition, the artists transform via their art, their speculations regarding the sociopolitical space in which they live. As well defined by Ernst Fischer in his work 'The Necessity of Life', art should not only be derived from a strong background of reality, but must be constructed and attain shape with objectivity.

The artist Yioula Xatzigeorgiou, utilising sarcasm as her prime material, along with the reversal of the self-evident, presents sculpture and painted works. Her artistic eye focuses on the symbolic realism of the present time.

Andreas Savvas, with his sculptures from the series "Fygi" (Running Away) and "Monuments" demonstrates the element of shifting, which for the artist is a defining element of our time.

Panayiotis Ferentinos presents a series of engravings and collages inspired by the urban landscape of Greece in crisis. Tagging, stenciled scripts, slogans on walls, graffiti, torn posters, all ever present, comprise an organic material transformed into art.

Curator : Vaso Margelou